9 260,00  8 704,40  /netto + 23%VAT

Redestytalor jest przeznaczony do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów metodą podwójnej destylacji. Jest stosowany w laboratoriach chemicznych i farmaceutycznych. Jakość otrzymywanej wody destylowanej odpowiada normom Farmakopei Polskiej V. Aparat posiada świadectwo dopuszczenia do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej wydane przez Centralny Ośrodek Techniki Medycznej.

Redestylator elektryczny REL 5

9 260,00  8 704,40  /netto + 23%VAT