Demineralizator wody Technical 20 wykorzystywany do uzdatniania wody w kilku stopniach oczyszczania. Umożliwia otrzymywanie wody oczyszczonej, potrzebnej do pracy w laboratorium przy zastosowaniu do zmywarek, mycia szkła, autoklawu, akumulatorów. Zasilany wodą wodociągową.

Demineralizator wody osiąga wydajność dobową 20-22 dm3/h. Przede wszystkim produkt spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód trzeciego stopnia czystości.

PDF - Specyfikacja techniczna Technical 20