Ognioodporne szafy bezpieczeństwa na substancje łatwopalne

Ogniotrwałe szafy bezpieczeństwa na substancje łatwopalne przeznaczone do pomieszczeń, w których występuję obowiązek posiadania zabezpieczeń na wypadek wystąpienia pożaru. Szafy ogniotrwałe są wykonane z materiałów trudnopalnych, które przeciwdziałają wzrostowi temperatury w trakcie pożaru we wnętrzu szafy. Zgodnie z normą EN 14470-1 ognioodporna szafka na substancje łatwopalne powinna zostać zaklasyfikowana do jednego z typów: 15, 30, 60 lub 90 minut. Możemy zaoferować szafy wolnostojące między innymi o szerokości 60, 90, 120 cm szerokości oraz pod szafkowe ognioodporne szafki magazynowe, które mogą być zaadoptowane do mebli laboratoryjnych lub dygestoriów.

Stosowanie szaf na substancje niebezpieczne

Szafy bezpieczeństwa są wymagane wszędzie tam gdzie występują substancje niebezpieczne. Ich głównym zadaniem jest zabezpieczenie łatwopalnych substancji w pomieszczeniach na wypadek ewentualnego pożaru. Dodatkowo poprzez podłączenie do wentylacji odciągowej oraz odpowiednią krotność wymian powietrza na godzinę odprowadzają opary poza środowisko pracy personelu. Odpowiedni wybór szaf ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo pracy w miejscu, w którym są używane. Szafy na substancje niebezpieczne dobiera się ze względu na właściwości substancji niebezpiecznych.

Szafy bezpieczeństwa do przechowywania płynów łatwopalnych

Według normy EN 14470-1 jeżeli szafy do przechowywania płynów łatwopalnych posiadają urządzenie do przytrzymywania drzwi w pozycji otwartej to w momencie osiągnięcia temperatury 50 ᵒC w otoczeniu przodu szafki urządzenie powinno uwolnić mechanizm zamykania drzwi. Dodatkowo w przypadku gdy szafa bezpieczeństwa zostanie poddana działaniu temperatury (70 +/- 10) ᵒC otwory wentylacyjne powietrza wlotowego i wylotowego muszą się automatycznie zamykać. Gwarancją procesu są topiki, które w podanej temperaturze topią się uwalniając tym samym mechanizm zamykania.

Wyposażenie szaf ogniotrwałych na chemikalia

Szafy bezpieczeństwa wyposażone są w półki wykonane z materiałów niehigroskopijnych, które pod wpływem temperatury powinny utrzymać określone obciążenie bez niszczących odkształceń. Dodatkowo półki nie powinny przeszkadzać w automatycznym zamykaniu drzwi.

Zbiornik ściekowy inaczej wanna wychwytowa należy zamontować poniżej najniższego poziomu przechowywania. Zbiornik powinien przechwytywać wszystkie ewentualne ściekające płyny lub kondensaty z półek powyżej.

Szafy ogniotrwałe na chemikalia mogą zostać wyposażone w szuflady, które znacząco poprawiają ergonomię pracy w tym wkładanie i wykładanie odczynników do i z szafy.

Ognioodporne szafki magazynowe – bezpieczne szafki na butle ze sprężonym gazem

Innym rodzajem ognioodpornych szafek magazynowych, są bezpieczne szafki na butle ze sprężonym gazem, które wykonuję się zgodnie z normą EN 14470-2. Szafy na butle ze sprężonym gazem tak jak w przypadku przechowywania płynów łatwopalnych także są zaklasyfikowana do jednego z typów: 15, 30, 60 lub 90 minut. Dodatkowo bardzo istotny jest sposób zamocowania butli w samej szafie, wkładanie i wykładanie butli w tym zastosowanie ramp lub i innych podnośników mechanicznych. Nie mniej istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo jest liczba i średnica instalacji rur gazowych i przewodów elektrycznych przechodzących przez boki lub wieniec górny szafki. Ilość otworów należy ograniczyć do niezbędnego minimum, a otwory nieużywane należy odpowiednio uszczelnić.

Klasyfikacja gazów - wentylacja szaf bezpieczeństwa na butle ze sprężonym gazem  

W szafach bezpieczeństwa na butle możemy przechowywać gazy łatwopalne lub podtrzymujące ogień. Dodatkowo butle są przystosowane do przechowywania gazów trujących, dla których trzeba  jednak spełnić wyższe wymagania wentylacji odciągowej. Krotność wymian powietrza z szafek na godzinę musi być znacznie wyższa oraz w trakcie utrzymywania powyższych warunków spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 150 Pa.