W zakresie przeglądu technicznego dygestorium obligatoryjnie sprawdzamy działanie czujnika przepływu powietrza oraz jego zgodność z normą PN-EN 14175. Sprawdzamy poprawność sygnalizacji optycznej i akustycznej przepływu powietrza w dygestorium oraz sygnalizację za wysoko podniesionego okna powyżej wysokości roboczej.

Zajmujemy się montażem czujników przepływu powietrza zgodnych z norma PN-EN 14175, ze względu na ich brak lub ich nie wystarczające  dostosowanie do obowiązującej normy.