Demineralizator wody R5 UV wykorzystywany do uzdatniania wody w kilku stopniach oczyszczania. Umożliwia otrzymywanie wody oczyszczonej, potrzebnej do pracy w laboratorium przy zastosowaniu do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

Demineralizator wody osiąga wydajność systemu 5 dm3/h. Przede wszystkim produkt spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM dla wód pierwszego stopnia czystości.

PDF - Specyfikacja techniczna R 5UV
Zapytaj o produkt >>