Przedstawiamy Państwu nasz bank wiedzy o produktach i usługach.

Dygestorium - co to jest?

Dygestorium jest urządzeniem chroniącym użytkowników laboratoriów przed szkodliwym lub nieprzyjemnym oddziaływaniem gazów, oparów i pyłów wydzielanych w czasie prowadzonych w komorze dygestorium prac, przez ich lokalizowanie i wydalenie poza obręb laboratorium (do atmosfery). Wymuszoną wentylację komory manipulacyjnej uzyskuje się przez podłączenie do centralnej instalacji wywiewnej laboratorium lub przez podłączenie do indywidualnego wentylatora wywiewnego.

Czy warto kupować dygestoria z certyfikatem na zgodność z norma PN-EN 14175?

WARTO!

Na rynku jest wielu producentów oferujących dygestoria do laboratoriów. Nie wszyscy jednak posiadają w swojej ofercie dygestoria, które posiadają certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 14175. Norma opisuję podstawowe parametry jakie powinny spełniać dygestoria, aby ich użytkowanie było bezpieczne dla użytkowników pracowni laboratoryjnych.

Kupując dygestoria do laboratoriów, które przeszły procedurę certyfikacji na zgodność z normą PN-EN 14175 mają Państwo pewność, że spełniają warunki bezpieczeństwa opisane w normie.

Serwis dygestorium - WARTO wykonać raz w roku!

Wykonany serwis dygestorium jest potwierdzeniem dla użytkownika, że urządzenie laboratoryjne, które przeznaczozne jest do prac ze szkodliwymi substncjami chemicznymi jest sprawne. Przede wszystkim trzeba zazanczyć, że tak samo jak na zdrowie użytkownika, tak samo na dygestorium negatywny wpływ mają szkodliwe opary chemiczne. Dlatego należy przeglądać podzespoły, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. 

Pomiar przepływu powietrza w dygestorium - Podstawowe badanie w trakcie serwisów dygestoriów

Podstawowym badaniem w trakcie wykonywania serwisu dygestoriów jest pomiar przepływu powietrza. Wpływa on na poprawne działanie urządzenia. Niepożądanym skutkiem zbyt niskiego przepływu powietrza może być występowania zjawiska skraplania się oparów, szybsza degeneracja podzespołów dygestorium, kanałów odciągowych oraz samego wentylatora. Co najważniejsze zbyt niski przepływ powietrza nie odciąga prawidłowo szkodliwych oparów, co wpływa na zdrowie użytkowników oraz w drugiej kolejności na ergonomię pracy przy urządzeniu. 

Pomiar natężenia oświetlenia w dygestorium - Badanie wykonywane w trakcie serwisu dygestorium

Dodatkowym badaniem wykonywanym w trakcie serwisów dygestoriów jest badanie natężenia oświetlenia w komorze roboczej. Ma także ogromne zanaczenie dla bezpieczeństwa i ergonomii pracy przy dygestorium. W trakcie badania wykonujemy pomiary zgodnie z normą PN-EN 14175.

Komora laminarna - co to jest?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Wymiana filtrów HEPA w komorach laminarnych

Wymiana filtórów HEPA jest obligatoryjnym czynnikiem wpływającym na poprawne działanie komór laminarnych. Zarówno czas przepracowanych godzin oraz żywotność filtrów ma znaczenie dla poprawnego działania urządzenia. Przede wszystkim cykliczne wykonywanie serwisu komór laminarnych powoduję, że użytkownik ma pewność sprawności urządzenia w tym integralności filtrów oraz poprawnych wartości przepływu powietrza DOWNFLOW i INFLOW. 

Lampa UV w komorach laminarnych

Żywotność działania lampa UV jest ograniczona. Po przepracowanej określonej ilości godzin, każda lampa traci swoje właściwości biobójcze i należy ją wymienić. Przede wszystkim określenie działania lampy UV jest istotne dla prawidłowego odkażania środowiska w komorze manipulacyjnej komory laminarnej. 

Obowiązek, czy dodatkowe wyposażenie laboratoriów?

OBOWIĄZEK!

Prysznic bezpieczeństwa inaczej wodny natrysk ratunkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami jest obowiązkowy wszędzie tam gdzie występuję niebezpieczeństwo oblania substancjami żrącymi. Dodatkowo obowiązek występuję w miejscach gdzie występuję ryzyko zapalania się odzieży na użytkowniku. W tego typu miejscach obowiązkowy jest również urządzenie do płukania oczu czyli oczomyjka.

Zgodnie z § 103 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy natryski ratunkowe i oczomyjki powinny w razie potrzeby umożliwić ich natychmiastowe samoczynne uruchomienie lub w inny sposób z uwzględnieniem ograniczonej sprawności osób z nich korzystających.

Prysznic bezpieczeństwa - trudny wybór

Na rynku znajduję sie dużo producentów i dystrybutorów prysznicy bezpieczeństwa oferujących wszystkiego typu natryski ratunkowe. Najistotniejszym kryterium jest wybranie przysznicu, który jest zgodny z normą i jego działanie jest potwierdzone przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Prysznice bezpieczeństwa - podstawowe rodzaje

Rozróżniamy prysznice bezpieczeństwa

  • podłogowe, w których zasilanie podłączane jest z podłogi. Ze względu na ilość zajmowanego miejsca wybierany i polecany do laboratoriów o dużych powierzchniach.
  • ścienne, w których zasilanie podłączane jest ze ściany. Montowany zazwyczaj w okolicy drzwi, Ze względu na sposób montażu i lokalizację w obrębie drzwi wybierany i polecany do laboratoriów o małych powierzchniach.
  • sufitowe, w których zasilanie podłączane jest z sufitu. Również ze wzgledu na sposób motażu i możliwość montażu w obrębie drzwi wybierany i polecany do laboratoriów o małych powierzchniach. 

Jeżeli mają Państwo inne pytania?

Prosimy o kontakt. Chętnie odpowiemy.

Kontakt