Przedstawiamy Państwu nasz bank wiedzy o produktach i usługach.

Chłodziarki i zamrażarki laboratoryjne służą przede wszystkim do przechowywania próbek, odczynników i innych materiałów wrażliwych na temperaturę w kontrolowanym środowisku. Umożliwiają utrzymanie stabilnych warunków temperatury niezbędnych dla zachowania właściwości biologicznych, chemicznych lub fizycznych przechowywanych substancji. Profesjonalne chłodziarki i zamrażarki laboratoryjne mogą oferować różnorodne zakresy temperatur, funkcje takie jak szybkie mrożenie, oraz systemy alarmowe informujące o zmianach warunków przechowywania.

Zamrażarki oraz chłodziarki laboratoryjne zostały zaprojektowane do spełniania bardziej rygorystycznych wymagań dotyczących stabilności temperatury, jednorodności chłodzenia oraz bezpieczeństwa przechowywanych próbek. Ma również większą precyzję regulacji temperatury i lepszą izolację termiczną w celu zapobiegania wahaniom temperatury.
Ponadto, zamrażarki laboratoryjne są zazwyczaj większe niż domowe, aby mogły pomieścić większą ilość próbek. Mają także zaawansowane funkcje, takie jak alarmy temperaturowe, rejestracja danych, a czasem nawet możliwość programowania cykli chłodzenia.
Ponadto zamrażarki laboratoryjne są wykonane z materiałów odpornych chemicznie, aby zapobiec reakcjom z przechowywanymi próbkami. Mają także specjalne systemy chłodzenia, które zapewniają równomierne rozprowadzenie chłodzenia we wnętrzu, co jest kluczowe dla zachowania integralności próbek. 

Chłodziarki laboratoryjne są nieodzownym elementem wyposażenia wielu laboratoriów, a korzyści płynące z ich używania są różnorodne i istotne dla jakości badań oraz zachowania bezpieczeństwa. Oto niektóre z głównych korzyści związanych z używaniem chłodziarek laboratoryjnych:
1. **Podtrzymywanie właściwej temperatury**: Chłodziarki laboratoryjne umożliwiają precyzyjne utrzymanie niskich temperatur, które są kluczowe dla zachowania stabilności i skuteczności wielu substancji chemicznych, próbek biologicznych oraz preparatów.
2. **Zapobieganie zanieczyszczeniom**: Utrzymanie próbek w kontrolowanym, niskotemperaturowym środowisku minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia przez bakterie, grzyby czy pleśń. Chłodziarki są zaprojektowane tak, aby zapewniać optymalne warunki do przechowywania próbek w sposób higieniczny.
3. **Wygodę i efektywność pracy**: Posiadanie chłodziarki laboratoryjnej na miejscu pozwala na szybki dostęp do potrzebnych próbek, optymalizując czas pracy i zwiększając efektywność prowadzenia badań.
4. **Zwiększenie bezpieczeństwa**: Przechowywanie łatwopalnych substancji w specjalnie przeznaczonych do tego celu chłodziarkach zwiększa bezpieczeństwo pracy w laboratorium. Specjalne chłodziarki do substancji łatwopalnych są zbudowane w sposób, który minimalizuje ryzyko zapłonu.
5. **Zapewnienie zgodności z przepisami**: Używanie chłodziarek laboratoryjnych pomaga w spełnieniu wymogów prawnych oraz standardów jakości i bezpieczeństwa.

Wybór odpowiedniej chłodziarki laboratoryjnej zależy od wymagań dotyczących pojemności, precyzji regulacji temperatury, dostępnych funkcji bezpieczeństwa oraz budżetu. Przed zakupem zaleca się dokładne zbadanie oferty różnych producentów i skonsultowanie się z ekspertami w dziedzinie sprzętu laboratoryjnego. W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroki wybór najwyższej klasy chłodziarek i zamrażarek laboratoryjnych.

Demineralizatory i dejonizatory

Demineralizatory wody są urządzeniami używanymi do usuwania minerałów i soli z wody, co prowadzi do jej oczyszczenia i zmniejszenia przewodności elektrycznej. Proces demineralizacji polega na usuwaniu jonów mineralnych z wody, takich jak wapń, magnez, sód i chlorki. Demineralizatory są stosowane w różnych dziedzinach, takich jak przemysł, laboratoria, medycyna czy gospodarstwa domowe, aby uzyskać wodę oczyszczoną, wolną od zanieczyszczeń mineralnych. Dzięki demineralizacji woda staje się bardziej odpowiednia do zastosowań takich jak procesy produkcyjne, testowanie laboratoryjne, czy też użytkowanie w urządzeniach wymagających czystej wody.

Demineralizatory wody znajdują szerokie zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie istotny jest wysoki stopień czystości wody. Są to między innymi laboratoria oraz placówki medyczne jak i jednostki przemysłowe. Demineralizatory wody są kluczowymi urządzeniami w laboratoriach naukowych, gdzie dokładność i czystość eksperymentów są niezwykle ważne, demineralizowana woda jest używana do przygotowania roztworów, czyszczenia sprzętu czy jako składnik procesów analitycznych.
Placówki medyczne, w tym szpitale i kliniki, wykorzystują demineralizowaną wodę między innymi do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, w autoklawach, czy do przygotowywania niektórych środków używanych w diagnostyce i leczeniu. Woda o wysokiej czystości jest niezbędna, aby zapobiec zanieczyszczeniu sprzętu i narzędzi, co mogłoby prowadzić do infekcji u pacjentów.
W przemysłowych zmywarkach, zwłaszcza tam, gdzie wymagana jest wysoka higiena i estetyka, jak w hotelach, restauracjach czy szpitalach, użycie demineralizowanej wody zapobiega powstawaniu matowych plam i osadów mineralnych na naczyniach i szkliwie, co zwiększa estetykę i higienę serwowanych potraw.
Demineralizacja wody jest zatem niezwykle ważnym procesem w wielu aspektach współczesnej gospodarki. 

Demineralizatory i dejonizatory to pojęcia, które są często używane zamiennie przez producentów urządzeń do oczyszczania wody, jednak opisują one nieco inne procesy i technologie. Różnica między nimi dotyczy metody usuwania minerałów i jonów z wody.
1. **Demineralizatory**: Jak sama nazwa wskazuje, demineralizatory służą do usuwania wszystkich minerałów z wody. Proces ten odbywa się zazwyczaj za pomocą wymiany jonowej, gdzie jony minerałów (na przykład wapń i magnez) są zamieniane na jony niepowodujące tworzenia się osadu (zazwyczaj są to jony wodoru i hydroksylowe). Urządzenia te często wykorzystują żywice jonowymienne. Woda po przejściu przez demineralizator jest pozbawiona prawie wszystkich składników mineralnych, przez co staje się „wodą demineralizowaną” lub „deionizowaną”.
2. **Dejonizatory**: Termin dejonizacja ogólnie odnosi się do procesu usuwania jonów (zarówno pozytywnie, jak i negatywnie naładowanych) z wody. Jest to również realizowane za pomocą wymiany jonowej, ale termin ten jest używany nieco szerzej i może dotyczyć usuwania specyficznych jonów, niekoniecznie tylko minerałów, lecz także innych substancji, takich jak kationy metali ciężkich lub aniony takie jak azotany czy chlorki. Dejonizacja może zatem być uważana za bardziej ogólny proces, który może być częścią demineralizacji.
Podsumowując, chociaż terminy te są często stosowane zamiennie, demineralizacja koncentruje się bardziej na usuwaniu minerałów, podczas gdy dejonizacja odnosi się do szerszego procesu usuwania różnych typów jonów z wody. Na potrzeby praktyczne, urządzenia wykorzystujące te technologie często służą temu samemu celowi – produkcji wody o wysokim stopniu czystości, potrzebnej w wielu zastosowaniach przemysłowych, laboratoryjnych czy medycznych.

Demineralizatory w laboratoriach są wykorzystywane do produkcji wody o wysokim stopniu czystości, która jest niezbędna w wielu procesach badawczych i analitycznych. Oto kilka zastosowań demineralizatorów w laboratoriach:

1. **Przygotowanie wody do analiz**: Wiele procesów analitycznych i eksperymentów laboratoryjnych wymaga użycia wody o wysokiej czystości. Sole i inne zanieczyszczenia mogą wpływać na przebieg reakcji chemicznych, powodując zakłócenia w wynikach. Użycie wody demineralizowanej minimalizuje ryzyko takich artefaktów.
2. **Sprzęt laboratoryjny**: Wysokiej jakości woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania wielu urządzeń laboratoryjnych, takich jak autoklawy, analizatory czy sprzęt do chromatografii. Wykorzystywanie wody zawierającej sole i inne zanieczyszczenia może prowadzić do osadzania się kamienia, co wpływa negatywnie na wydajność i żywotność sprzętu.
3. **Przygotowanie roztworów i odczynników**: Wiele eksperymentów wymaga przygotowania dokładnych roztworów i odczynników. Używanie wody demineralizowanej zapewnia, że jedyną zmienną są dodane chemikalia, co zwiększa dokładność i powtarzalność eksperymentów.
4. **Hodowla komórek i mikroorganizmów**: W badaniach biologicznych i mikrobiologicznych, gdzie hoduje się komórki lub mikroorganizmy, czystość wody jest niezwykle ważna. Zanieczyszczenia mogą wpływać na wyniki eksperymentów lub nawet zabić hodowaną kulturę.
5. **Analiza śladowych ilości substancji**: W analizach śladów metali ciężkich lub innych substancji, już minimalne zanieczyszczenia wody mogą zakłócić wyniki. Woda demineralizowana gwarantuje, że nie zostaną wprowadzone niekontrolowane zanieczyszczenia.

 

Tak, możemy wyróżnić różne typy demineralizatorów i dejonizatorów, które są urządzeniami służącymi do usuwania minerałów, jonów i innych substancji rozpuszczonych w wodzie, co jest kluczowe w wielu procesach przemysłowych, laboratoryjnych, a także w systemach uzdatniania wody. Te urządzenia działają na zasadzie wymiany jonowej, osmozy odwróconej lub destylacji, w zależności od potrzeb i specyfikacji jakości wody. Poniżej przedstawione są podstawowe typy demineralizatorów i dejonizatorów:
### Demineralizatory
1. **Na bazie wymiany jonowej:**
– Wieloetapowe systemy wymiany jonowej, które mogą obejmować kolumny z żywicami kationowymi i anionowymi, używane do usuwania niemal wszystkich jonów z wody.
– Systemy mieszanej żywicy, które korzystają z mieszanki żywic anionowych i kationowych w jednym zbiorniku, co ułatwia proces demineralizacji.
2. **Elektrodejonizacja (EDI):**
– Połączenie procesu wymiany jonowej z elektrodializą, skuteczne w usuwaniu jonów bez konieczności użycia chemikaliów do regeneracji żywic.
### Dejonizatory
1. **Klasyczne systemy wymiany jonowej:**
– Urządzenia wykorzystujące żywice jonowymienne do wiązania i usuwania konkretnych jonów z wody. Dzielą się na kationitowe (dla jonów dodatnich) i anionitowe (dla jonów ujemnych).
2. **Urządzenia oparte na osmozie odwróconej:**
– Chociaż głównie używane do odsalania i usuwania większych cząsteczek, procesy osmozy odwróconej mogą również skutecznie redukować zawartość jonów w wodzie.
3. **Urządzenia korzystające z procesu destylacji:**
– Choć nie są typowym przykładem dejonizacji, tak zwane destylatory mogą być uznawane za bardzo skuteczne w usuwaniu zanieczyszczeń z wody. Proces destylacji polega na odparowywaniu wody, a następnie kondensacji pary wodnej, co prowadzi do oddzielenia czystej wody od substancji rozpuszczonych i zanieczyszczeń.

Dygestorium jest urządzeniem chroniącym użytkowników laboratoriów przed szkodliwym lub nieprzyjemnym oddziaływaniem gazów, oparów i pyłów wydzielanych w czasie prowadzonych w komorze dygestorium prac, przez ich lokalizowanie i wydalenie poza obręb laboratorium (do atmosfery). Wymuszoną wentylację komory manipulacyjnej uzyskuje się przez podłączenie do centralnej instalacji wywiewnej laboratorium lub przez podłączenie do indywidualnego wentylatora wywiewnego.

WARTO!

Na rynku jest wielu producentów oferujących dygestoria do laboratoriów. Nie wszyscy jednak posiadają w swojej ofercie dygestoria, które posiadają certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 14175. Norma opisuję podstawowe parametry jakie powinny spełniać dygestoria, aby ich użytkowanie było bezpieczne dla użytkowników pracowni laboratoryjnych.

Kupując dygestoria do laboratoriów, które przeszły procedurę certyfikacji na zgodność z normą PN-EN 14175 mają Państwo pewność, że spełniają warunki bezpieczeństwa opisane w normie.

Wykonany serwis dygestorium jest potwierdzeniem dla użytkownika, że urządzenie laboratoryjne, które przeznaczozne jest do prac ze szkodliwymi substncjami chemicznymi jest sprawne. Przede wszystkim trzeba zazanczyć, że tak samo jak na zdrowie użytkownika, tak samo na dygestorium negatywny wpływ mają szkodliwe opary chemiczne. Dlatego należy przeglądać podzespoły, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. 

Podstawowym badaniem w trakcie wykonywania serwisu dygestoriów jest pomiar przepływu powietrza. Wpływa on na poprawne działanie urządzenia. Niepożądanym skutkiem zbyt niskiego przepływu powietrza może być występowania zjawiska skraplania się oparów, szybsza degeneracja podzespołów dygestorium, kanałów odciągowych oraz samego wentylatora. Co najważniejsze zbyt niski przepływ powietrza nie odciąga prawidłowo szkodliwych oparów, co wpływa na zdrowie użytkowników oraz w drugiej kolejności na ergonomię pracy przy urządzeniu. 

Dodatkowym badaniem wykonywanym w trakcie serwisów dygestoriów jest badanie natężenia oświetlenia w komorze roboczej. Ma także ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i ergonomii pracy przy dygestorium. W trakcie badania wykonujemy pomiary zgodnie z normą PN-EN 14175.

Podstawowym badaniem wykonywanym w trakcie serwisów i przeglądów dygestoriów jest zobrazowanie przepływu powietrza (test dymny) wokół zainstalowanego wyciągu laboratoryjnego i w płaszczyźnie otwarcia okna przesuwnego dla wykluczenia występowania zakłóceń wywołanych np. powietrzem dopływającym do pomieszczenia, które mogłoby wpłynąć na sprawność działania wyciągu.

Co więcej, w przypadku pozytywnego wyniku powyższego badania nie ma konieczności wykonywania badania prędkości powietrza w pomieszczeniu.

Podsumowując, badanie zobrazowania przepływu powietrza ma znaczenie w przypadku umiejscowienia kilku dygestoriów w jednym pomieszczeniu oraz w przypadku małych pomieszczeń. Dodatkowo badanie obrazuje ewentualny wpływ anemostatów nawiewnych i klimatyzacji na sprawność działania dygestoriów. Zobrazowanie przepływu powietrza (test dymny) wokół zainstalowanego dygestorium laboratoryjnego wykonywane jest zgodnie z normą PN-EN 14175.

Komory laminarne mają za zadanie zmniejszyć zagrożenie osoby pracującej z niebezpiecznymi lub z potencjalnie niebezpiecznymi mikroorganizmami. Dodatkowo niektóre typy komór bezpiecznej pracy mogą także chronić materiały, będące w użyciu, przed ich zanieczyszczeniem. Nie jest konieczne, aby komory laminarne zabezpieczały osobę pracującą przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami. 

Wymiana filtórów HEPA jest obligatoryjnym czynnikiem wpływającym na poprawne działanie komór laminarnych. Zarówno czas przepracowanych godzin oraz żywotność filtrów ma znaczenie dla poprawnego działania urządzenia. Przede wszystkim cykliczne wykonywanie serwisu komór laminarnych powoduję, że użytkownik ma pewność sprawności urządzenia w tym integralności filtrów oraz poprawnych wartości przepływu powietrza DOWNFLOW i INFLOW. 

Żywotność działania lampa UV jest ograniczona. Po przepracowanej określonej ilości godzin, każda lampa traci swoje właściwości biobójcze i należy ją wymienić. Przede wszystkim określenie działania lampy UV jest istotne dla prawidłowego odkażania środowiska w komorze manipulacyjnej komory laminarnej. 

Norma EN 12469 określa podstawowe wymagania dla komór bezpiecznej pracy mikrobiologicznej MSC w odniesieniu do bepieczeństwa i higieny. 

Przede wszystkim określa minimalne kryteria działania komór laminarnych MSC do pracy z mikroorganizmami  i wyszczególnia procedury badawcze dla tych komór dotyczące ochrony pracownika i otoczenia, zabezpieczenia produktu i zanieczyszczenia krzyżowego.  

OBOWIĄZEK!

Prysznic bezpieczeństwa inaczej wodny natrysk ratunkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami jest obowiązkowy wszędzie tam gdzie występuję niebezpieczeństwo oblania substancjami żrącymi. Dodatkowo obowiązek występuję w miejscach gdzie występuję ryzyko zapalania się odzieży na użytkowniku. W tego typu miejscach obowiązkowy jest również urządzenie do płukania oczu czyli oczomyjka.

Zgodnie z § 103 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy natryski ratunkowe i oczomyjki powinny w razie potrzeby umożliwić ich natychmiastowe samoczynne uruchomienie lub w inny sposób z uwzględnieniem ograniczonej sprawności osób z nich korzystających.

Na rynku znajduję sie dużo producentów i dystrybutorów prysznicy bezpieczeństwa oferujących wszystkiego typu natryski ratunkowe. Najistotniejszym kryterium jest wybranie przysznicu, który jest zgodny z normą i jego działanie jest potwierdzone przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Rozróżniamy prysznice bezpieczeństwa:

 • podłogowe, w których zasilanie podłączane jest z podłogi. Ze względu na ilość zajmowanego miejsca wybierany i polecany do laboratoriów o dużych powierzchniach.
 • ścienne, w których zasilanie podłączane jest ze ściany. Montowany zazwyczaj w okolicy drzwi, Ze względu na sposób montażu i lokalizację w obrębie drzwi wybierany i polecany do laboratoriów o małych powierzchniach.
 • sufitowe, w których zasilanie podłączane jest z sufitu. Również ze wzgledu na sposób motażu i możliwość montażu w obrębie drzwi wybierany i polecany do laboratoriów o małych powierzchniach. 

Szafy bezpieczeństwa są to specjalnie zaprojektowane meble, które służą do przechowywania substancji chemicznych oraz innych materiałów niebezpiecznych w środowiskach laboratoryjnych i przemysłowych. Ich głównym celem jest zapewnienie bezpiecznego przechowywania tych substancji, minimalizując ryzyko wycieku, wybuchu lub innych niepożądanych zdarzeń, które mogą zagrażać zdrowiu ludzi oraz środowisku. Szafy bezpieczeństwa są zazwyczaj wykonane z materiałów ognioodpornych i posiadają specjalne systemy zamykania oraz wentylacji, aby zapewnić odpowiednie warunki przechowywania.

Wymogi dotyczące przechowywania substancji niebezpiecznych, takie jak substancje łatwopalne, są ściśle regulowane przez przepisy bezpieczeństwa i normy techniczne, takie jak EN 14470-1, FM 6050, EN 1363-1 oraz EN 16121. Dlatego ważne jest, aby szafy bezpieczeństwa spełniały odpowiednie wymogi i były certyfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szafa bezpieczeństwa służy do przechowywania substancji chemicznych, materiałów łatwopalnych, żrących oraz innych materiałów niebezpiecznych. Zapewniają one ochronę przed wzrostem temperatury oraz zapobiegają wybuchom w przypadku pożaru, co daje dodatkowy czas na ewakuację. Dlatego tak ważne jest, aby korzystać z takich rozwiązań jak szafy bezpieczeństwa, które pomogą chronić zarówno ludzi, jak i środowisko.

Istnieje wiele typów szaf bezpieczeństwa, zależnych od rodzaju substancji, które mają przechowywać. Szafy bezpieczeństwa laboratoryjne czy szafy bezpieczeństwa do laboratorium są przeznaczone do przechowywania chemikaliów i reagentów. Szafy ognioodporne są przystosowane do przechowywania substancji łatwopalnych. Szafy na butle służą do przechowywania butli gazowych, natomiast szafy na chemikalia – do przechowywania różnych rodzajów chemikaliów. Szafy bezpieczeństwa można również podzielić ze względu na standardy bezpieczeństwa, na przykład szafy zgodne z normą EN 14470-1 lub EN 14470-2, które są przystosowane do przechowywania substancji wybuchowych i skrajnie łatwopalnych.

Dobór odpowiedniej szafy bezpieczeństwa zależy od rodzaju przechowywanych substancji oraz specyficznych potrzeb laboratorium. Ważne jest, aby wybrać szafę odpowiednio dostosowaną do wymagań dotyczących ilości, rodzaju i charakterystyki przechowywanych materiałów.

1. Rodzaj substancji: Na początek należy zidentyfikować rodzaj substancji, które będą przechowywane w szafie. Na przykład, jeśli laboratorium pracuje nad azotanami, należy wybrać szafę odporną na korozję. Jeśli pracownia obchodzi się z materiałami łatwopalnymi, szafa powinna być niepalna.

2. Ilość substancji: Wymiar i pojemność szafy jest kolejnym ważnym czynnikiem do rozważenia. Ważne jest, aby szafa mogła pomieścić wszystkie substancje, które mają być w niej przechowywane, z uwzględnieniem ich ilości i wielkości.

3. Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo jest kluczowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę. Szafa powinna być wyposażona w efektywny system zamknięcia i blokady, który zapobiega przypadkowemu otwarciu drzwi i wycieku substancji. Dodatkowo, szafa powinna być łatwa do otworzenia w razie ewakuacji.

4. Przepisy: Szafę bezpieczeństwa trzeba wybrać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przechowywania substancji niebezpiecznych.

5. Wentylacja: Szafy do przechowywania substancji chemicznych powinny mieć odpowiedni system wentylacji, aby zapobiec gromadzeniu się oparów, które mogą być szkodliwe lub wybuchowe.

6. Lokalizacja: Należy również wziąć pod uwagę miejsce, w którym będzie umieszczona szafa. Powinna być ona łatwo dostępna dla pracowników i oddalona od źródeł ciepła, co gwarantuje jej stabilność.

7. Materiał: Materiał, z którego wykonana jest szafa, ma duże znaczenie. Szafy do przechowywania substancji chemicznych są zazwyczaj wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego. Wybór materiału zależy od rodzaju substancji, które mają być przechowywane.

Tak, istnieją specjalne wymogi dotyczące wentylacji w szafach do przechowywania substancji niebezpiecznych. Wentylacja w szafach bezpieczeństwa jest kluczowym elementem zapewnienia bezpiecznych warunków przechowywania substancji chemicznych. Oto kilka istotnych kwestii dotyczących wymogów wentylacji w tego typu szafach:

Zapewnienie odpowiedniej wentylacji: Szafy bezpieczeństwa powinny być wyposażone w systemy wentylacyjne, które umożliwiają wymianę powietrza wewnątrz szafy. To pozwala na usuwanie ewentualnych oparów, par czy gazów, które mogą być emitowane przez przechowywane substancje.

Wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna: Systemy wentylacyjne mogą być oparte na wentylacji grawitacyjnej (naturalnej), gdzie powietrze jest usuwane z szafy dzięki różnicy temperatur lub ciśnienia, lub wentylacji mechanicznej, gdzie powietrze jest usuwane za pomocą wentylatorów.

Zgodność z przepisami i normami: Szafy bezpieczeństwa powinny spełniać odpowiednie przepisy i normy dotyczące wentylacji w miejscach pracy oraz przechowywania substancji niebezpiecznych, takie jak norma EN 14470-2.

Monitorowanie i konserwacja: Systemy wentylacyjne powinny być regularnie monitorowane i konserwowane, aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie i skuteczność w usuwaniu potencjalnie niebezpiecznych substancji.

Warto również pamiętać, że wentylacja w szafach bezpieczeństwa powinna być projektowana z uwzględnieniem rodzaju przechowywanych substancji oraz ich ilości, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla personelu i środowiska pracy.

Regularne przeglądy szaf bezpieczeństwa są kluczowe dla zapewnienia ich prawidłowego działania i bezpieczeństwa przechowywanych substancji. Zalecane jest przestrzeganie zaleceń producenta oraz przeprowadzanie regularnych przeglądów technicznych.

W laboratoriach do przechowywania płynów łatwopalnych w zamkniętych pojemnikach w temperaturze pokojowej wykorzystuję się szafy bezpieczne, które wykonane są zgodnie z normą EN 14470-1.   

Ich wykorzystywanie minimalizuję ryzyko pożaru związanego z przechowywaniem substancji łatwopalnych oraz z zabezpieczeniem zawartości szafki w przypadku pożaru przez określony czas, uzależniony od typu ognioodporności danej szafy.

Dodatkowo minimalizuję ilość oparów, które są uwalniane do środowiska pracy –  warunkiem jest podłączenie szafy do systemu wyciągowego.

Po trzecie, wewnątrz szafy bezpiecznej – ognioodpornej zatrzymywane są przypadkowo rozlane płyny.

Szafy bezpieczne są sklasyfikowane według typu ognioodporności: 15, 30, 60 i 90 minut. Poszczególne typy szafek powinny zapewnić, że zawartość szafki nie przyczyni się do powstania dodatkowego ryzyka lub rozprzestrzeniania się ognia przez określoną ilość czasu (≥ 15 min, ≥ 30 min, ≥ 60 min, ≥ 90 min). 

Ognioodporność szafki oznacza się poprzez przeprowadzanie badania, w którym podgrzewa się szafkę i wykonuje pomiar wzrostu temperatury wewnątrz szafki. Następnie szafkę klasyfikuję się do typu, zgodnie z czasem w jakim temperatura wewnątrz szafki nie wzrosła o więcej niż 180 K, w każdym punkcie pomiaru od temperatury początkowej (20 +/-5)°C.

W szafkach bezpiecznych – ognioodpornych do przechowywania płynów łatwopalnych są podzespoły, które mają wpływ na bezpieczeństwo i poprawność działania szafki w przypadku pożaru. Zaleca się wykonywać okresowo przeglądy techniczne, w których sprawdza się mechanizmy, które bezwarunkowo powinny zadziałać w przypadku zwiększenia się temperatury w otoczeniu szafy.

Dodatkowo niezbędnym badaniem w trakcie wykonywanego przeglądu i serwisu szafy bezpiecznej jest zbadanie przy zamkniętych drzwiach, prędkości przepływu powietrza oraz określenie krotności wymian powietrza objętości szafki na godzinę.   

Szafy bezpieczeństwa – Normy

Norma EN 14470-1 określa wymagania dotyczące ognioodpornych szaf magazynowych przeznaczonych do bezpiecznego przechowywania substancji niebezpiecznych, zwłaszcza płynów łatwopalnych. Szafy bezpieczeństwa spełniające tę normę są poddawane testom odporności ogniowej, a klasyfikowane są na podstawie czasu, przez jaki zachowują swoją ognioodporność: 15, 30, 60 lub 90 minut.

Ważne jest, aby szafki na substancje niebezpieczne spełniały odpowiednie normy, aby zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych materiałów oraz pracowników. Szafki zgodne z EN 14470-1 są projektowane tak, aby minimalizować ryzyko pożaru i zapewnić skuteczną ochronę przed ewentualnymi zagrożeniami.

EN 14470-2 to norma dotycząca ognioodpornych szaf magazynowych, szczególnie tych przeznaczonych do bezpiecznego przechowywania butli ze sprężonym gazem. Norma ta określa wymagania dotyczące odporności ogniowej takich szafek oraz zawiera wytyczne dotyczące ich projektowania i testowania.

Ognioodporne szafy bezpieczeństwa spełniające wymagania normy EN 14470-2 są zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie butli ze sprężonym gazem w przypadku pożaru. Przepisy tej normy regulują aspekty konstrukcyjne, materiały używane do produkcji, a także procedury testowania, które mają potwierdzić odporność ogniową szafek.

Dzięki zastosowaniu szaf magazynowych zgodnych z normą EN 14470-2 można skutecznie zminimalizować ryzyko pożaru i zapewnić bezpieczne warunki przechowywania butli ze sprężonym gazem w miejscach pracy.

TRGS 510 to skrót od niemieckiego „Technische Regeln für Gefahrstoffe” (Techniczne Zasady dotyczące Substancji Niebezpiecznych). Jest to seria technicznych przepisów regulujących bezpieczne przechowywanie, obchodzenie się i użytkowanie substancji niebezpiecznych w miejscach pracy.

Najnowsza wersja TRGS 510 została zaktualizowana w grudniu 2020 roku. Zawiera ona przepisy dotyczące m.in.:

 • Składowania substancji niebezpiecznych: Określa, jakie substancje mogą być przechowywane, jakie ilości są dopuszczalne oraz jakie warunki muszą być spełnione w magazynach i innych miejscach przechowywania.

 • Bezpiecznego użytkowania substancji: Zawiera zalecenia dotyczące sposobu użytkowania i obchodzenia się z różnymi typami substancji niebezpiecznych, aby minimalizować ryzyko wypadków i zanieczyszczeń środowiska.

 • Ochrony przeciwpożarowej: Określa wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej w miejscach składowania substancji niebezpiecznych, w tym stosowanie odpowiednich szaf bezpieczeństwa i urządzeń gaśniczych.

 • Procedur awaryjnych: Zawiera zalecenia dotyczące postępowania w przypadku wycieku, pożaru lub innego niebezpiecznego zdarzenia związanego z substancjami niebezpiecznymi.

 

FM 6050 to norma dotycząca wymagań dotyczących szaf do przechowywania substancji łatwopalnych. Określa ona wytyczne dotyczące konstrukcji i wydajności, które muszą być spełnione przez szafy zaprojektowane do zapewnienia bezpiecznego i bezpiecznego miejsca przechowywania substancji łatwopalnych.

Szafy spełniające normę FM 6050 muszą być wykonane z materiałów ognioodpornych i posiadać odpowiednie zabezpieczenia, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia w razie pożaru. Ponadto, norma ta może określać wymagania dotyczące systemów zamykania, odporności na wysokie temperatury oraz inne czynniki istotne dla bezpieczeństwa i ochrony przed pożarem.

Wdrożenie normy FM 6050 jest istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach pracy, gdzie przechowywane są substancje łatwopalne. Dzięki spełnieniu wymagań tej normy, pracodawcy mogą zapewnić odpowiednie środowisko pracy i minimalizować ryzyko wypadków związanych z substancjami łatwopalnymi.

Norma EN 16121 dotyczy mebli do przechowywania, które są użytkowane poza mieszkaniem. Określa ona wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości oraz stateczności takich mebli. Norma ta ma na celu zapewnienie, że meble przeznaczone do przechowywania w różnych miejscach, takich jak biura, szkoły czy instytucje publiczne, spełniają określone standardy jakościowe i są bezpieczne w użytkowaniu.

Wymagania określone w normie dotyczą różnych aspektów mebli, takich jak ich konstrukcja, materiały użyte do produkcji, wytrzymałość elementów oraz stabilność. Testy przeprowadzane zgodnie z normą mają na celu sprawdzenie, czy meble są w stanie wytrzymać określone obciążenia i warunki eksploatacji, zapewniając bezpieczeństwo użytkowników.

Norma EN 16121 jest istotna zarówno dla producentów mebli, którzy muszą spełniać określone standardy jakościowe, jak i dla użytkowników, którzy mogą mieć pewność, że zakupione meble są bezpieczne i trwałe. Ponadto, przestrzeganie tej normy może być również wymagane przez przepisy prawa lub normy branżowe w różnych krajach.

Norma EN 16122 określa metody testowania wytrzymałości, trwałości i stabilności mebli do przechowywania użytkowanych zarówno w domu, jak i poza nim. Dokument ten obejmuje meble różnego typu i przeznaczenia. Testy określone w normie mają na celu zapewnienie, że meble te spełniają określone standardy jakości i bezpieczeństwa użytkowania. Standard ten ma zastosowanie do gotowych mebli oraz ich części składowych. Badania przeprowadzane zgodnie z normą obejmują m.in. ocenę odporności na korozję elementów metalowych.

Norma EN 1363-1 określa metody testowania i kryteria oceny odporności ogniowej materiałów oraz konstrukcji. Podstawowym celem jest badanie zachowania się tych elementów w warunkach pożaru. Testy przeprowadzane zgodnie z tą normą mają na celu ustalenie czasu, przez jaki materiał zachowuje swoje właściwości ognioodporne podczas ekspozycji na wysoką temperaturę i ogień. Jest to istotne dla oceny bezpieczeństwa budynków oraz innych konstrukcji w przypadku pożaru. Norma ta jest wykorzystywana przez projektantów, architektów oraz inżynierów budownictwa w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony przeciwpożarowej.

Krzesła do laboratorium

Wybór najlepszego krzesła do laboratorium zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj pracy wykonywanej w laboratorium, preferencje użytkownika oraz ergonomia. Oto kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę:

 1. Ergonomia: Krzesło powinno być ergonomiczne, zapewniając odpowiednie wsparcie dla pleców i kręgosłupa, aby zapobiec bólom i dyskomfortowi podczas długotrwałego siedzenia.

 2. Regulacja: Dobrze jest wybrać krzesło z możliwością regulacji wysokości siedziska, nachylenia oparcia oraz podłokietników, aby można je było dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika.

 3. Materiały: Wybierz krzesło wykonane z trwałych i łatwych do czyszczenia materiałów, które są odporne na substancje chemiczne i łatwe do utrzymania w czystości, co jest istotne w laboratorium.

 4. Stabilność: Upewnij się, że krzesło jest stabilne i solidne, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu się podczas pracy.

 5. Mobilność: Jeśli potrzebujesz mobilności, warto wybrać krzesło na kółkach, które ułatwia przemieszczanie się po laboratorium.

 6. Zgodność z normami: Sprawdź, czy krzesło spełnia normy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czy posiada odpowiednie certyfikaty potwierdzające jego jakość.

Przed podjęciem decyzji warto również przetestować kilka modeli krzeseł, aby wybrać ten, który najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom i preferencjom użytkownika oraz zapewni komfort i bezpieczeństwo podczas pracy w laboratorium.

Krzesło laboratoryjne musi być ergonomiczne i zapewniać użytkownikowi komfort przez długi czas pracy. Powinno być wykonane z materiałów odpornych na działanie odczynników chemicznych i łatwe do utrzymania w czystości.

Bezpieczne krzesło laboratoryjne powinno zapewniać odpowiednie wsparcie dla pleców, regulację wysokości i kąta nachylenia, a także być wykonane z materiałów odpornych na działanie substancji chemicznych. Dodatkowo, krzesło do laboratorium powinno być stabilne, to znaczy mieć szeroką podstawę, która zapobiega przypadkowemu przewróceniu się. Powinno mieć także kółeczka, które są blokowane, aby krzesło nie przesuwało się niespodziewanie.

Kolejnym ważnym aspektem jest możliwość łatwego i szybkiego czyszczenia krzesła laboratoryjnego, a także odporność na ogień, co może być ważne w środowisku laboratoryjnym. Ważne jest również, aby siedzisko i oparcie były pokryte materiałem, który nie powoduje nadmiernego pocenia się podczas długotrwałego siedzenia. Krzesło powinno pozwalać na swobodne poruszanie się przy stole laboratoryjnym, a więc nie powinno być zbyt duże czy ciężkie. Z myślą o wygodzie, powinno posiadać także regulowane podłokietniki do wsparcia ramion podczas wykonywania precyzyjnych czynności. Dobrze jest również, jeśli krzesło ma funkcję obrotu, co ułatwia szybki dostęp do różnych stref roboczych bez konieczności wstawania. Wszystkie te cechy powinny przyczynić się do zapewnienia komfortu, bezpieczeństwa i efektywności pracy w laboratorium.

Krzesła laboratoryjne często są wykonane z poliuretanu lub medycznego winylu, które są odporne na działanie kwasów, zasad i środków dezynfekujących.

Tak, krzesła laboratoryjne często muszą spełniać określone normy bezpieczeństwa i ergonomii pracy, co gwarantuje użytkownikowi odpowiednie warunki pracy.

Tak, nasze krzesła laboratoryjne są łatwe do utrzymania w czystości. W zależności od wybranego materiału tapicerki, wystarczy zastosować delikatne środki czyszczące lub wilgotną szmatkę, aby usunąć ewentualne zabrudzenia. Solidna konstrukcja krzeseł również ułatwia utrzymanie ich w doskonałym stanie przez długi okres użytkowania.

Taborety laboratoryjne

Taborety laboratoryjne to meble zaprojektowane specjalnie do użytku w laboratoriach, gabinetach medycznych i innych miejscach, gdzie wymagana jest wygodna oraz mobilna pozycja pracy. Zazwyczaj posiadają regulowaną wysokość, obrotowe siedzisko oraz stabilną konstrukcję.

Dobry i bezpieczny taboret laboratoryjny powinien być stabilny, wygodny, ergonomiczny oraz łatwy w utrzymaniu czystości. Ważne jest także, aby posiadał regulowaną wysokość oraz funkcje takie jak obrotowe siedzisko czy podnóżek dla większego komfortu pracy.

Nie, taborety znajdują zastosowanie także w innych miejscach, takich jak pracownie artystyczne, warsztaty, biura czy nawet domowe gabinety. Są bardzo uniwersalne i mogą być używane wszędzie tam, gdzie potrzebna jest mobilność i wygoda podczas pracy na siedząco.

Taborety cechują się przede wszystkim praktycznością. Wyposażone są najczęściej w kółka, co umożliwia łatwe przemieszczanie się po pomieszczeniu. Często można je również regulować pod względem wysokości, co pozwala dostosować je do indywidualnych potrzeb. Warto zaznaczyć, że taborety nie mają oparcia, co sprawia, że są one idealnym rozwiązaniem dla osób, które dużo czasu spędzają w pozycji siedzącej, ale cenią sobie możliwość swobodnej zmiany pozycji ciała.
W laboratoriach, szczególnie tych chemicznych i biologicznych, taborety są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo. Użytkownik ma pełną swobodę ruchów, co jest kluczowe podczas pracy z różnego rodzaju substancjami. Taborety to jednak nie tylko wyposażenie laboratoriów. Znajdują się one także w gabinetach lekarskich, salonach kosmetycznych czy biurach.
W domu taboret może służyć jako dodatkowe siedzisko, które łatwo schować np. pod stołem czy biurkiem. Przydaje się, gdy przychodzą goście lub gdy potrzebne jest dodatkowe miejsce do siedzenia. Co więcej, taboret to również praktyczny mebel do sypialni – może służyć jako pufa do siedzenia lub podnóżek.
Taborety to więc uniwersalne meble, które sprawdzą się zarówno w domu, jak i w miejscu pracy. Ich prostota i funkcjonalność zapewniają komfort użytkowania, a różnorodność wzorów i kolorów pozwala dopasować je do każdego wnętrza.

Tak, taboret może znaleźć zastosowanie w środowisku przemysłowym. Jest on często używany w pracowniach, sklepach, warsztatach czy laboratoriach. Możliwość szybkiego przenoszenia go z miejsca na miejsce oraz regulacja wysokości siedziska czyni go uniwersalnym rodzajem siedziska.
Przykładowo, taborety można zobaczyć w zakładach produkcyjnych czy magazynach, gdzie pracownicy potrzebują szybko zmieniać swoje stanowisko pracy, a także w środowisku medycznym czy kosmetycznym.
Dodatkowo, taborety przemysłowe są często wykonane z materiałów odpornych na różnego rodzaju uszkodzenia, a także łatwe do utrzymania w czystości. Istnieją również modele z dodatkowym oparciem dla większego komfortu użytkowania.
Mogą być również wykorzystywane w miejscach, gdzie istnieje konieczność częstego i szybkiego przemieszczania się, gdzie pracownik może jeździć na taborecie z miejsca na miejsce.
W zależności od potrzeb, taborety mogą również być wyposażone w dodatkowe opcje, takie jak podłokietniki czy podnóżki.

Destylator elektryczny jest prostym urządzeniem przeznaczonym do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów metodą destylacji. Destylacja to rozdzielenie ciekłej mieszaniny wieloskładnikowej poprzez odparowanie a następnie skroplenie jej składników. Podsumowując w wyniku destylacji uzyskujemy destylat czyli skroploną oczyszczoną wodę o stopniu czystości 3 według normy PN-EN ISO 3696. Dodatkowo w trakcie destylacji uzyskujemy ciecz wyczerpaną odprowadzaną do instalacji kanalizacyjnej.
Jest stosowany w laboratoriach chemicznych i farmaceutycznych. Jakość otrzymywanej wody destylowanej odpowiada normom Farmakopei Polskiej X.

Destylacja jest jedną z metod oczyszczania substancji. W wyniku procesu destylacji oddziela się substancje lotne od mniej lotnych zanieczyszczeń. Co więcej, w procesie destylacji rozdziela sie mieszaniny kilku cieczy różniących się temperaturami wrzenia. 

Sam proces destylacji na przykład destylatorami laboratoryjnymi polega na przeprowadzeniu cieczy w stan pary wodnej w kotle, która przepływa przez deflegmator, w którym traci zawarte w niej nieodparowane cząstki wody. Następnie para ulega kondensacji w chłodnicy w celu ponownego przeprowadzeniu w ciecz. Uzyskana w tym procesie za pomocą destylarek laboratoryjnych woda destylowana odpowiada normom Farmakopei Polskiej X.

Woda destylowana powstająca w wyniku destylacji to woda pozbawiona soli mineralnych oraz większości innych substancji, które się znajdują w wodzie. Woda destylowana jest pozbawiona metali ciężkich, bakterii, chloru czy związków chemicznych. Po procesie destylacji woda oczyszczona bogata jest w rozpuszczone gazy, między innymi dwutlenek węgla, tlen i azot.

Choć destylacja laboratoryjna może wydawać się skomplikowana dla osób bez doświadczenia, nowoczesne destylatory są zazwyczaj wyposażone w intuicyjne panele sterowania, co sprawia, że proces jest stosunkowo prosty. Ponadto, producenci często dostarczają szczegółowe instrukcje obsługi.

Tak, destylatory laboratoryjne są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Posiadają funkcje takie jak automatyczne wyłączanie w przypadku przekroczenia określonych parametrów, co zabezpiecza przed ewentualnymi zagrożeniami.

Podstawowym zadaniem łaźni laboratoryjnych jest równomierne rozprowadzenie ciepła po całej powierzchni naczynia oraz utrzymanie w nim stałej temperatury. Urządzenia jakimi są łaźnie laboratoryjne używamy w do precyzyjnej kontroli temperatury substancji chemicznych w trakcie badań.

Wykorzystanie łaźni wodnych laboratoryjnych przyczynia się do osiągnięcia wysokiej precyzji i powtarzalności wyników eksperymentów poprzez zapewnienie kontrolowanej temperatury. Ponadto, umożliwiają one kontrolowane podgrzewanie lub chłodzenie substancji, co jest kluczowe w procesach badawczych.

Łaźnie laboratoryjne posiadają rozbudowane regulatory umożliwiające precyzyjną kontrolę temperatury w szerokim zakresie. Dodatkowo, wiele z nich wyposażonych jest w programowalne ustawienia czasowe, co umożliwia zautomatyzowanie procesów podgrzewania i chłodzenia w trakcie badań.

Wybór odpowiedniej łaźni laboratoryjnej zależy od specyfiki badań laboratoryjnych. Parametry do rozważenia obejmują zakres temperatury, precyzję regulacji, pojemność oraz dodatkowe funkcje, takie jak programowalne cykle czasowe. Współpraca z ekspertem w dziedzinie laboratoryjnej techniki może ułatwić dokonanie odpowiedniego wyboru.

Tak, łaźnie laboratoryjne są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Posiadają różnorodne mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak alarmy temperaturowe czy zabezpieczenia przed przeciążeniem. Regularna konserwacja i przeglądy techniczne są kluczowe dla utrzymania urządzeń w pełnej sprawności i minimalizacji ryzyka awarii.

Oczomyjka, znana również jako Myjka do oczu albo płuczka do oczu, to urządzenie bhp służące do przemywania oczu czy twarzy w razie potrzeby. Używana jest w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, takimi jak chemiczne substancje żrące. Jest to część standardowego wyposażenia w wielu zakładach przemysłowych i laboratoriach. Myjka do oczu może przyjmować formę stacjonarnej stacji, która może być zamontowana na ścianie lub przenośnego urządzenia, które można łatwo przenieść do miejsca zdarzenia. Woda lub specjalny roztwór płuczący jest dawkowany pod pewnym ciśnieniem, zazwyczaj z dwóch dysz, aby móc skutecznie przemywać oboje oczu jednocześnie. Często są wyposażone w specjalne uszczelki, które pozwalają na skuteczne i bezpieczne przemywanie oczu, nawet jeśli osoba nosi okulary.
Myjki okularowe są niezwykle ważne w przypadku wypadków chemicznych, ale mogą być również używane do usuwania z oczu innych substancji, takich jak kurz czy odprysków powstałych podczas spawania. Regularne testowanie i konserwacja są niezbędne, aby upewnić się, że urządzenie działa poprawnie, gdy jest najbardziej potrzebne.

Myjka do oczu zapewnia natychmiastowe przemywanie oczu lub twarzy, usuwając substancję, która mogła dostać się do oczu. Najczęściej jest to specjalna misa lub głowica, w której strumień wody jest mocno rozproszony, zazwyczaj przemywa dwoje oczu jednocześnie. Wiele myjek do oczu w naszej ofercie jest również wyposażonych w ręczny prysznic bezpieczeństwa. Ponadto myjki do oczu są z reguły wyposażone w zbiornik z buforem, który zapewnia stałą temperaturę i ciśnienie przemywanej wody, tak aby nie uszkodzić delikatnej tkanki oka podczas płukania.
Podczas użycia, użytkownik musi nacisnąć specjalną dźwignię lub guziki, które aktywuje przepływ wody. Woda jest następnie kierowana do specjalnych dysz, które rozpylają ją na powierzchnię oczu. Przemywanie należy kontynuować przez kilka minut, aż do całkowitego usunięcia substancji drażniącej.
Myjka do oczu jest standardowym wyposażeniem miejsc pracy związanych z użyciem substancji chemicznych lub innych czynników, które mogą stanowić ryzyko dla oczu. Są również często instalowane w laboratoriach, szpitalach i innych placówkach ochrony zdrowia.
Ważne jest regularne czyszczenie i konserwacja myjki do oczu, aby zapewnić jej prawidłowe działanie. Podstawowe czynności konserwacyjne obejmują sprawdzanie czy przepływ wody jest płynny i niezakłócony, jak również czy temperatura wody jest odpowiednia.
Szczególnie ważne jest, aby myjka była zawsze gotowa do użycia w nagłych przypadkach. Dlatego podlega ona regularnym kontrolom i testom przeprowadzanym przez wykwalifikowany personel.

Oczomyjka powinna być zainstalowana w miejscu łatwo dostępnym i blisko potencjalnego zagrożenia. Może być montowana do ściany lub jako niezależna jednostka. Ważne, aby była podłączona do instalacji wodociągowej. Dodatkowo, powinna być zlokalizowana na niewielkiej wysokości, tak aby osoby w różnym wzroście mogły z niej skorzystać. Najlepiej, jeśli będzie zamontowana w pobliżu miejsc, gdzie osoby pracują z chemikaliami lub innymi substancjami mogącymi spowodować kontuzję oka.

Tak, istnieją przenośne urządzenia tego rodzaju. Są one zaprojektowane tak, aby były łatwe do noszenia i używania w różnych miejscach. Przenośne myjki do oczu są kluczowe w sytuacjach, gdzie stała instalacja nie jest dostępna, a szybka reakcja na potencjalne zagrożenie dla oczu jest konieczna. Tego typu przenośne urządzenia często wykorzystuje się w środowiskach przemysłowych, gdzie jest większe ryzyko kontaminacji oczu, na przykład przez używane tam chemikalia. Są również przydatne dla osób pracujących na zewnątrz, na przykład budowlańców lub rolników, którzy mogą być narażeni na drobiny pyłu.
Przenośne myjki do oczu są zazwyczaj wyposażone w specjalny zbiornik z płynem do przemywania oczu, który jest bezpieczny i skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń z powierzchni oka.
Jednym z dostępnych na rynku urządzeń jest przenośny prysznic oczny, który można z łatwością przewieźć do miejsca, gdzie jest najbardziej potrzebny. Inne produkty to przenośne butelki ze specjalnym dozownikiem, które łatwo można naładować i używać w razie potrzeby.
Pamiętaj jednak, że zarówno przenośne, jak i stacjonarne myjki do oczu powinny być używane tylko jako pierwsza pomoc na miejscu, a każde zranienie oka powinno być jak najszybciej ocenione przez lekarza.

Według normy PN-EN 15154-2, Część-2 oczomyjki przyłączone do instalacji wodociągowej posiadały stały wypływ wody przez co najmniej 15 minut, co zapewnia możliwość odpowiedniego oczyszczenia obszaru oka. Myjki do oczu służą do szybkiego i skutecznego oczyszczenia oka po kontakcie z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi lub ciałami obcymi. Dodatkowo oczomyjki jednorazowe wyposażone są w specjalne roztwory oczyszczające, które skutecznie usuwają zanieczyszczenia.
Podsumowując, kryterium podstawowym dla oczomyjek jest odpowiednie oznakowanie lokalizacji urządzenia. Dodatkowo myjka do oczu musi być podłączona do wody pitnej lub do wody o podobnej jakości. Jednakże ważne jest, aby była ona prawidłowo użytkowana i regularnie serwisowana.

Odciągi stanowiskowe

Odciąg stanowiskowy do laboratorium jest urządzeniem zaprojektowanym w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia osób wykonujących eksperymenty i analizy chemiczne, biologiczne czy fizyczne, które mogą generować szkodliwe lub niebezpieczne związki chemiczne, opary, aerozole czy pyły. Urządzenie to montowane jest bezpośrednio przy stanowisku pracy, dzięki czemu może efektywnie usuwać zanieczyszczenia bezpośrednio z miejsca ich powstawania, zanim rozprzestrzenią się one w powietrzu pracowni.

Odciągi stanowiskowe są głównie używane do usuwania i odprowadzania zanieczyszczeń, oparów, pyłów i innych substancji szkodliwych czy nieprzyjemnych zapachów w miejscach pracy. Główne zastosowania odciągów stanowiskowych to:
1. Odprowadzanie substancji szkodliwych i toksycznych, takich jak spaliny z silników, opary chemiczne czy metale ciężkie, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy dla pracowników.
2. Ograniczanie narażenia pracowników na szkodliwe substancje powstające podczas prac laboratoryjnych czy badawczych.
3. Zapobieganie powstawaniu zapylenia w miejscach pracy, co może wpływać niekorzystnie na zdrowie pracowników i sprzyjać powstawaniu pożarów.
4. Poprawa efektywności i wydajności pracy poprzez utrzymanie czystości, higieny i odpowiednich warunków pracy.
5. Ograniczanie ryzyka wystąpienia chorób zawodowych związanych z narażeniem na szkodliwe substancje, takich jak astma, alergie czy choroby układu oddechowego.
Podsumowując, odciągi stanowiskowe są niezbędnym elementem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w różnych branżach, gdzie występuje ryzyko narażenia na szkodliwe substancje lub niepożądane zapachy czy pyły. Dzięki nim można zapobiec szkodom zdrowotnym i zwiększyć komfort pracy pracowników.

Odciąg stanowiskowy i ramię odciągowe to terminy, które mogą być używane w odniesieniu do systemów odciągania używanych do usuwania zanieczyszczeń (takich jak dym, pył, opary) bezpośrednio z miejsca ich powstawania, aby zapewnić czyste i bezpieczne środowisko pracy. Chociaż oba terminy mogą być stosowane wymiennie w niektórych kontekstach, istnieją między nimi subtelne różnice.
1. **Odciąg stanowiskowy** jest ogólnym terminem odnoszącym się do systemu odciągowego zaprojektowanego specjalnie dla danego stanowiska pracy lub typu pracy, gdzie zanieczyszczenia są generowane. Może to obejmować różnego rodzaju rozwiązania, takie jak ramię odciągowe, odciągi sufitowe, stoły spawalnicze z odciągiem i inne specjalistyczne systemy, w zależności od potrzeb danego miejsca pracy. Odciąg stanowiskowy jest zatem bardziej ogólnym terminem, który może zawierać różne technologie i metody odciągania.
2. **Ramię odciągowe** to rodzaj urządzenia odciągowego, które można regulować i pozycjonować w różnych miejscach wokół źródła zanieczyszczeń, takich jak dym czy opary spawalnicze. Ramię odciągowe jest projektowane tak, aby można było je łatwo dostosować do zmieniających się potrzeb stanowiska pracy, co czyni je elastycznym i skutecznym rozwiązaniem w wielu aplikacjach. Jest to szczególny typ odciągu, który może być komponentem systemu odciągu stanowiskowego.
Podsumowując, ramię odciągowe jest specyficznym rodzajem urządzenia stosowanym w ramach szerszej kategorii, jaką jest odciąg stanowiskowy. W zależności od specyfiki i wymagań danej aplikacji, system odciągu stanowiskowego może zawierać jedno lub więcej ramion odciągowych oraz inne rodzaje systemów odciągowych.

Używanie odciągów stanowiskowych oraz ramion odciągowych niesie za sobą szereg korzyści dla zdrowia pracowników, efektywności pracy oraz środowiska pracy. Wymienić można kilka najważniejszych korzyści z ich stosowania:
1. **Poprawa jakości powietrza w miejscu pracy**: Odciągi stanowiskowe efektywnie usuwają zanieczyszczenia bezpośrednio ze źródła ich powstawania, zanim rozprzestrzenią się one po pomieszczeniu. Dzięki temu, pracownicy są mniej narażeni na wdychanie szkodliwych substancji, co ma pozytywny efekt dla ich zdrowia.
2. **Zwiększenie bezpieczeństwa pracy**: W wielu procesach przemysłowych wydzielane mogą być nie tylko zanieczyszczenia, ale również iskry, które stanowią ryzyko pożaru lub wybuchu. Systemy odciągów wyposażone są w filtry i detektory, które minimalizują to ryzyko, zwiększając bezpieczeństwo.
3. **Poprawa efektywności pracy**: Lepsze warunki pracy, dzięki czystszemu powietrzu i zminimalizowanym zagrożeniom, przekładają się na większą efektywność pracowników. Są oni mniej narażeni na choroby związane z oddychaniem zanieczyszczonym powietrzem, co oznacza mniejszą absencję chorobową.
4. **Ochrona środowiska**: Zastosowanie odciągów stanowiskowych i ramion odciągowych pomaga w ograniczeniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Jest to szczególnie ważne w kontekście przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.
5. **Dostosowanie do przepisów**: W wielu krajach istnieją rygorystyczne przepisy dotyczące jakości powietrza w miejscu pracy. Używanie odciągów pomaga w spełnieniu tych wymagań, unikając potencjalnych kar za ich naruszenie.

Zlewy laboratoryjne

Zlewy laboratoryjne są używane głównie w laboratoriach do różnych celów, w tym:

 1. Mycia szkła laboratoryjnego: Zlewy laboratoryjne umożliwiają skuteczne i higieniczne mycie używanego w laboratorium szkła, naczyń oraz narzędzi.

 2. Usuwania nadmiaru substancji chemicznych: Po przeprowadzeniu eksperymentów lub analiz chemicznych, zlewy laboratoryjne pozwalają na bezpieczne usuwanie nadmiaru substancji chemicznych z używanych naczyń.

 3. Przygotowywania roztworów: Zlewy laboratoryjne są wykorzystywane do przygotowywania roztworów chemicznych poprzez mieszanie substancji ze sobą lub rozpuszczanie substancji stałych w odpowiednich rozpuszczalnikach.

 4. Mieszania substancji: Zlewy laboratoryjne są również stosowane podczas mieszania różnych substancji za pomocą mieszadeł magnetycznych lub manualnie.

Dzięki specjalnej konstrukcji oraz odporności na działanie chemikaliów, zlewy laboratoryjne umożliwiają skuteczną pracę w warunkach laboratoryjnych oraz zapewniają bezpieczeństwo użytkowników.

Przy wyborze zlewu laboratoryjnego warto wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak rodzaj wykonywanych eksperymentów, dostępna przestrzeń, wymagania dotyczące higieny, a także budżet. Ważne jest także zrozumienie specyfiki pracy laboratorium i potrzeb użytkowników.

Bardzo ważnym czynnikiem przy wyborze zlewu laboratoryjnego jest materiał z jakiego wykonany jest zlew. Wybór materiału zlewu, takiego jak polipropylen, może mieć wpływ na odporność zlewu na działanie rozpuszczalników oraz substancji chemicznych obecnych w laboratorium.

Wyróżniamy kilka rodzajów zlewów laboratoryjnych, z których każdy ma swoje cechy i zastosowania. Oto najczęściej spotykane rodzaje zlewów laboratoryjnych:

 1. Zlewy ceramiczne: Tradycyjne zlewy wykonane z ceramiki. Charakteryzują się odpornością na działanie wielu substancji chemicznych i są powszechnie stosowane w laboratoriach.

 2. Zlewy ze stali nierdzewnej: Posiadają właściwości odporności na korozję i są łatwe do utrzymania w czystości. Stal nierdzewna jest trwałym materiałem, nadającym się do wielu zastosowań laboratoryjnych.

 3. Zlewy z polipropylenu: Charakteryzują się wysoką odpornością na działanie kwasów, zasad oraz innych substancji chemicznych. Są stosowane w laboratoriach, gdzie wymagana jest szczególna odporność na agresywne środowiska.

 4. Zlewy z żywicy epoksydowej: Wykonane z żywicy epoksydowej zlewy są trwałe i odporne na działanie chemikaliów. Są popularnym wyborem w laboratoriach, gdzie wymagana jest wysoka odporność na korozję i substancje chemiczne.

Wybór konkretnego rodzaju zlewu laboratoryjnego zależy od specyfiki prac wykonywanych w danym laboratorium oraz wymagań dotyczących odporności na różnego rodzaju substancje chemiczne.

Tak, zlewy laboratoryjne są dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach, aby sprostać różnorodnym potrzebom laboratoriów. Mogą mieć różną liczbę komór, różne rozmiary, głębokości, a także dodatkowe akcesoria, takie jak ociekacze czy półki.

Pomimo pierwotnego przeznaczenia w laboratoriach, zlewy laboratoryjne mogą być wykorzystywane również w innych miejscach, takich jak zakłady przemysłowe, szkoły, zakłady produkcyjne farmaceutyczne czy chemiczne. Służą one do mycia szkła laboratoryjnego, usuwania nadmiaru substancji chemicznych, czy też jako miejsce do przygotowywania roztworów i eksperymentów.

Jeżeli mają Państwo inne pytania?

Prosimy o kontakt. Chętnie odpowiemy.

Kontakt