Przedstawiamy Państwu nasz bank wiedzy o produktach i usługach.

Dygestorium jest urządzeniem chroniącym użytkowników laboratoriów przed szkodliwym lub nieprzyjemnym oddziaływaniem gazów, oparów i pyłów wydzielanych w czasie prowadzonych w komorze dygestorium prac, przez ich lokalizowanie i wydalenie poza obręb laboratorium (do atmosfery). Wymuszoną wentylację komory manipulacyjnej uzyskuje się przez podłączenie do centralnej instalacji wywiewnej laboratorium lub przez podłączenie do indywidualnego wentylatora wywiewnego.

WARTO!

Na rynku jest wielu producentów oferujących dygestoria do laboratoriów. Nie wszyscy jednak posiadają w swojej ofercie dygestoria, które posiadają certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 14175. Norma opisuję podstawowe parametry jakie powinny spełniać dygestoria, aby ich użytkowanie było bezpieczne dla użytkowników pracowni laboratoryjnych.

Kupując dygestoria do laboratoriów, które przeszły procedurę certyfikacji na zgodność z normą PN-EN 14175 mają Państwo pewność, że spełniają warunki bezpieczeństwa opisane w normie.

Wykonany serwis dygestorium jest potwierdzeniem dla użytkownika, że urządzenie laboratoryjne, które przeznaczozne jest do prac ze szkodliwymi substncjami chemicznymi jest sprawne. Przede wszystkim trzeba zazanczyć, że tak samo jak na zdrowie użytkownika, tak samo na dygestorium negatywny wpływ mają szkodliwe opary chemiczne. Dlatego należy przeglądać podzespoły, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. 

Podstawowym badaniem w trakcie wykonywania serwisu dygestoriów jest pomiar przepływu powietrza. Wpływa on na poprawne działanie urządzenia. Niepożądanym skutkiem zbyt niskiego przepływu powietrza może być występowania zjawiska skraplania się oparów, szybsza degeneracja podzespołów dygestorium, kanałów odciągowych oraz samego wentylatora. Co najważniejsze zbyt niski przepływ powietrza nie odciąga prawidłowo szkodliwych oparów, co wpływa na zdrowie użytkowników oraz w drugiej kolejności na ergonomię pracy przy urządzeniu. 

Dodatkowym badaniem wykonywanym w trakcie serwisów dygestoriów jest badanie natężenia oświetlenia w komorze roboczej. Ma także ogromne zanaczenie dla bezpieczeństwa i ergonomii pracy przy dygestorium. W trakcie badania wykonujemy pomiary zgodnie z normą PN-EN 14175.

Komory laminarne mają za zadanie zmniejszyć zagrożenie osoby pracującej z niebezpiecznymi lub z potencjalnie niebezpiecznymi mikroorganizmami. Dodatkowo niektóre typy komór bezpiecznej pracy mogą także chronić materiały, będące w użyciu, przed ich zanieczyszczeniem. Nie jest konieczne, aby komory laminarne zabezpieczały osobę pracującą przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami. 

Wymiana filtórów HEPA jest obligatoryjnym czynnikiem wpływającym na poprawne działanie komór laminarnych. Zarówno czas przepracowanych godzin oraz żywotność filtrów ma znaczenie dla poprawnego działania urządzenia. Przede wszystkim cykliczne wykonywanie serwisu komór laminarnych powoduję, że użytkownik ma pewność sprawności urządzenia w tym integralności filtrów oraz poprawnych wartości przepływu powietrza DOWNFLOW i INFLOW. 

Żywotność działania lampa UV jest ograniczona. Po przepracowanej określonej ilości godzin, każda lampa traci swoje właściwości biobójcze i należy ją wymienić. Przede wszystkim określenie działania lampy UV jest istotne dla prawidłowego odkażania środowiska w komorze manipulacyjnej komory laminarnej. 

Norma EN 12469 określa podstawowe wymagania dla komór bezpiecznej pracy mikrobiologicznej MSC w odniesieniu do bepieczeństwa i higieny. 

Przede wszystkim określa minimalne kryteria działania komór laminarnych MSC do pracy z mikroorganizmami  i wyszczególnia procedury badawcze dla tych komór dotyczące ochrony pracownika i otoczenia, zabezpieczenia produktu i zanieczyszczenia krzyżowego.  

OBOWIĄZEK!

Prysznic bezpieczeństwa inaczej wodny natrysk ratunkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami jest obowiązkowy wszędzie tam gdzie występuję niebezpieczeństwo oblania substancjami żrącymi. Dodatkowo obowiązek występuję w miejscach gdzie występuję ryzyko zapalania się odzieży na użytkowniku. W tego typu miejscach obowiązkowy jest również urządzenie do płukania oczu czyli oczomyjka.

Zgodnie z § 103 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy natryski ratunkowe i oczomyjki powinny w razie potrzeby umożliwić ich natychmiastowe samoczynne uruchomienie lub w inny sposób z uwzględnieniem ograniczonej sprawności osób z nich korzystających.

Na rynku znajduję sie dużo producentów i dystrybutorów prysznicy bezpieczeństwa oferujących wszystkiego typu natryski ratunkowe. Najistotniejszym kryterium jest wybranie przysznicu, który jest zgodny z normą i jego działanie jest potwierdzone przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Rozróżniamy prysznice bezpieczeństwa:

  • podłogowe, w których zasilanie podłączane jest z podłogi. Ze względu na ilość zajmowanego miejsca wybierany i polecany do laboratoriów o dużych powierzchniach.
  • ścienne, w których zasilanie podłączane jest ze ściany. Montowany zazwyczaj w okolicy drzwi, Ze względu na sposób montażu i lokalizację w obrębie drzwi wybierany i polecany do laboratoriów o małych powierzchniach.
  • sufitowe, w których zasilanie podłączane jest z sufitu. Również ze wzgledu na sposób motażu i możliwość montażu w obrębie drzwi wybierany i polecany do laboratoriów o małych powierzchniach. 

W laboratoriach do przechowywania płynów łatwopalnych w zamkniętych pojemnikach w temperaturze pokojowej wykorzystuję się szafy bezpieczne, które wykonane są zgodnie z normą EN 14470-1.   

Ich wykorzystywanie minimalizuję ryzyko pożaru związanego z przechowywaniem substancji łatwopalnych oraz z zabezpieczeniem zawartości szafki w przypadku pożaru przez określony czas, uzależniony od typu ognioodporności danej szafy.

Dodatkowo minimalizuję ilość oparów, które są uwalniane do środowiska pracy –  warunkiem jest podłączenie szafy do systemu wyciągowego.

Po trzecie, wewnątrz szafy bezpiecznej – ognioodpornej zatrzymywane są przypadkowo rozlane płyny.

Szafy bezpieczne są sklasyfikowane według typu ognioodporności: 15, 30, 60 i 90 minut. Poszczególne typy szafek powinny zapewnić, że zawartość szafki nie przyczyni się do powstania dodatkowego ryzyka lub rozprzestrzeniania się ognia przez określoną ilość czasu (≥ 15 min, ≥ 30 min, ≥ 60 min, ≥ 90 min). 

Ognioodporność szafki oznacza się poprzez przeprowadzanie badania, w którym podgrzewa się szafkę i wykonuje pomiar wzrostu temperatury wewnątrz szafki. Następnie szafkę klasyfikuję się do typu, zgodnie z czasem w jakim temperatura wewnątrz szafki nie wzrosła o więcej niż 180 K, w każdym punkcie pomiaru od temperatury początkowej (20 +/-5)°C.

W szafkach bezpiecznych – ognioodpornych do przechowywania płynów łatwopalnych są podzespoły, które mają wpływ na bezpieczeństwo i poprawność działania szafki w przypadku pożaru. Zaleca się wykonywać okresowo przeglądy techniczne, w których sprawdza się mechanizmy, które bezwarunkowo powinny zadziałać w przypadku zwiększenia się temperatury w otoczeniu szafy.

Dodatkowo niezbędnym badaniem w trakcie wykonywanego przeglądu i serwisu szafy bezpiecznej jest zbadanie przy zamkniętych drzwiach, prędkości przepływu powietrza oraz określenie krotności wymian powietrza objętości szafki na godzinę.   

Destylator elektryczny jest prostym urządzeniem przeznaczonym do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów metodą destylacji. Destylacja to rozdzielenie ciekłej mieszaniny wieloskładnikowej poprzez odparowanie a następnie skroplenie jej składników. Podsumowując w wyniku destylacji uzyskujemy destylat czyli skroploną oczyszczoną wodę o stopniu czystości 3 według normy PN-EN ISO 3696. Dodatkowo w trakcie destylacji uzyskujemy ciecz wyczerpaną odprowadzaną do instalacji kanalizacyjnej.
Jest stosowany w laboratoriach chemicznych i farmaceutycznych. Jakość otrzymywanej wody destylowanej odpowiada normom Farmakopei Polskiej X.

Destylacja jest jedną z metod oczyszczania substancji. W wyniku procesu destylacji oddziela się substancje lotne od mniej lotnych zanieczyszczeń. Co więcej, w procesie destylacji rozdziela sie mieszaniny kilku cieczy różniących się temperaturami wrzenia. 

Sam proces destylacji na przykład destylatorami laboratoryjnymi polega na przeprowadzeniu cieczy w stan pary wodnej w kotle, która przepływa przez deflegmator, w którym traci zawarte w niej nieodparowane cząstki wody. Następnie para ulega kondensacji w chłodnicy w celu ponownego przeprowadzeniu w ciecz. Uzyskana w tym procesie za pomocą destylarek laboratoryjnych woda destylowana odpowiada normom Farmakopei Polskiej X.

Woda destylowana powstająca w wyniku destylacji to woda pozbawiona soli mineralnych oraz większości innych substancji, które się znajdują w wodzie. Woda destylowana jest pozbawiona metali ciężkich, bakterii, chloru czy związków chemicznych. Po procesie destylacji woda oczyszczona bogata jest w rozpuszczone gazy, między innymi dwutlenek węgla, tlen i azot.

Jeżeli mają Państwo inne pytania?

Prosimy o kontakt. Chętnie odpowiemy.

Kontakt