Demineralizator wody HLP 20SP wykorzystywany do uzdatniania wody w kilku stopniach oczyszczania. Umożliwia otrzymywanie wody wysokooczyszczonej, potrzebnej do pracy w laboratorium. Zasilany wodą wodociągową.

Demineralizator osiąga wydajność dobową 20-22dm3/h. Przede wszystkim produkt spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.

PDF - Specyfikacja techniczna HLP 20sp