7 500,00  6 900,00  /netto + 23%VAT

Dejonizator wody DJ10 wykorzystywany do uzdatniania wody, metodą odwróconej osmozy, umożliwiającym otrzymywanie wody wysokooczyszczonej. Przede wszystkim produkt spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wody I i II stopnia oraz Farmakopei Polskiej X.

Dejonizator wody DJ10

7 500,00  6 900,00  /netto + 23%VAT