NETlab na specjalne życzenie klienta wykonuję pomiar natężenia oświetlenia w dygestorium. Wykonujemy pomiary zgodnie z normą PN-EN 14175. Ponadto oprócz pomiaru natężenia oświetlenia możemy wykonać na przykład przegląd rutynowy wyciągu laboratoryjnego wraz z pomiarem przepływu powietrza. Wyniki badań natężenia oświetlenia wyszczególnimy w sprawozdaniu z badania dygestorium.

Pomiar natężenia oświetlenia w dygestorium wraz z przeglądem rutynowym i pomiarem przepływu powietrza wykonujemy w całej Polsce.