Pomiar temperatur

Informujemy, że poszerzyliśmy nasz zakres świadczonych usług o pomiar temperatur w łaźniach, piecach z wymuszoną temperaturą, piecach próżniowych oraz w termostatach laboratoryjnych. Nasze usługi wzorcowanymi rejestratorami oraz czujnikami temperatury określają zgodność wskazań regulatorów temperatury w urządzeniach laboratoryjnych. Na podstawie naszych pomiarów przedstawiamy odchylenie standardowe urządzeń sprawdzanych wzorcem. Dodatkowo, na tej podstawie określamy prawidłowe ustawienie wskaźnikaczytaj…