Informujemy, że poszerzyliśmy nasz zakres świadczonych usług o pomiar temperatur w łaźniach, piecach z wymuszoną temperaturą, piecach próżniowych oraz w termostatach laboratoryjnych. Nasze usługi wzorcowanymi rejestratorami oraz czujnikami temperatury określają zgodność wskazań regulatorów temperatury w urządzeniach laboratoryjnych. Na podstawie naszych pomiarów przedstawiamy odchylenie standardowe urządzeń sprawdzanych wzorcem. Dodatkowo, na tej podstawie określamy prawidłowe ustawienie wskaźnika regulatora urządzenia, do temperatury na którą nastawiony jest aparat.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie pomiaru temperatury w urządzeniach laboratoryjnych. Nasze pomiary wykonujemy po całkowitym ustabilizowaniu temperatury urządzenia. Dodatkowo po wykonanej usłudze wystawiamy sprawozdanie z badania pomiaru temperatury.