Filtry HEPA

Przegląd komór laminarnych

[ct_column_half style=”normal”] NETlab wykonuje przegląd komór laminarnych (loży laminarnych) w całej Polsce. Wykonujemy na przykład badania integralności filtrów, sprawdzamy średnią prędkość przepływu powietrza ku dołowi – DOWNFLOW oraz średnią prędkość przepływu powietrza do wnętrza – INFLOW. Ponadto wykonujemy pomiary licznikiem cząstek na podstawie których określamy klasę czystości przepływającego powietrza. Na podstawie badań określamy sprawność komórczytaj…

* pola wymagane