Przegląd komór laminarnych

NETlab wykonuje przegląd komór laminarnych (loży laminarnych) w całej Polsce. Wykonujemy na przykład badania integralności filtrów, sprawdzamy średnią prędkość przepływu powietrza ku dołowi – DOWNFLOW oraz średnią prędkość przepływu powietrza do wnętrza – INFLOW.

Ponadto wykonujemy pomiary licznikiem cząstek na podstawie których określamy klasę czystości przepływającego powietrza.

Na podstawie badań określamy sprawność komór laminarnych. Przede wszystkim wszystkie badania wykonujemy urządzeniami z ważnym świadectwem wzorcowania. Podsumowując wykonujemy serwisy komór wszystkich klas czystości. Po wykonanym przeglądzie wystawiamy Sprawozdanie z badania komory laminarnej.

Dodatkowo w ramach naszych usług wymieniamy filtry:

HEPA, ULPA

wstępne, węglowe

Serwisy komór laminarnych wykonujemy w dogodnym dla Państwa terminie. Po wykonanym przeglądzie wystawiamy Sprawozdanie z badania komory laminarnej.