Wirówka laboratoryjna MPW M-SCIENCE posiada szybkoobrotowe rotory kątowe pozwalające na pracę z probówkami o pojemności 0d 0,2 do 10 ml, osiągając przy tym duże przyśpieszenie do maksymalnie 24 270 x g. Szybkoobrotowe rotory wirówki powodują poprawne rozdzielanie niejednorodnej mieszaniny i efektywnemu odwirowaniu badanej próbki.

Zapytaj o produkt >>