Wynik pomiaru natężenia oświetlenia

NETlab na specjalne życzenie klientów przeprowadza pomiar natężenia oświetlenia w trakcie wykonywania badania technicznego dygestorium. Wyniki badań są wyszczególnione w sprawozdaniu z badania wyciągu laboratoryjnego. Dlatego jeżeli Państwo będziecie mieli zapotrzebowanie na pomiar natężenia oświetlenia w swoim laboratorium to prosimy o kontakt. Świadczymy swoje usługi w całej Polsce. Przy okazji pomiaru oświetlenia możemy wykonać dodatkowe badania zgodne z normą PN-EN 14175. Na przykład warto przy okazji pomiaru oświetlenia wykonać pomiar przepływu powietrza. Jest to podstawowe badanie jakie powinno wykonać się w trakcie przeglądu technicznego dygestorium.

Nasze pomiary wykonujemy przyrządami z aktualnymi świadectwami wzorcowania. Po każdym badaniu wystawiamy sprawozdanie z badania. Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie wykonywanych przez naszych specjalistów badań, prosimy o kontakt.