Wagosuszarka jest laboratoryjnym urządzeniem pomiarowym, przeznaczonym do wyznaczania wilgotności względnej próbek różnych materiałów.