Szafa bezpieczeństwa pod dygestorium z certyfikatem GS do przechowywania łatwopalnych substancji niebezpiecznych w laboratoriach.