Ekspertyzy wentylacji laboratorium wykonywane ze względu na zmieniające się rozporządzenia w sprawie warunków technicznych budynków. Dodatkowo inwestorzy oraz użytkownicy mają większą świadomość jak ważną rolę pełni kompensacja powietrza, czyli utrzymanie wymaganego podciśnienia oraz utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz pomieszczenia laboratoryjnego.

Przede wszystkim rośnie zainteresowanie stosowaniem innowacyjnych rozwiązań, układów VAV z sterowaniem strumieniem powietrza umożliwiającą płynną regulację wydajności wszystkich układów wentylacyjnych. Pomieszczenia laboratoryjne wyposaża się w wentylację mechaniczną nawiewną i wywiewną zapewniającą płynną kompensację powietrza przy uruchamianiu poszczególnych urządzeń laboratoryjnych. W połączeniu z dygestoriami nisko przepływowymi system VAV przyczynia się do znacznego obniżenia zużycia energii oraz obniżenia kosztów eksploatacji laboratorium.

Nasi specjaliści posiadający stosowne uprawnienia budowlane wykonują analizę układu wentylacji w laboratorium, następnie przedstawiają wnioski i propozycję odnośnie proponowanych rozwiązań dla usprawnienia działania wentylacji w laboratoriach w całej Polsce.

Wiemy jak ważna jest bezpieczna praca w pomieszczeniach laboratoryjnych, w których wykonywane są prace z niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami chemicznymi. Podchodzimy dla każdego laboratorium indywidualnie, aby móc zaproponować najlepsze rozwiązania dla problemów z istniejącymi układami wentylacji w pomieszczeniach laboratoryjnych. Nasze ekspertyzy wentylacji laboratorium opieramy na sprawdzonych i cenionych rozwiązaniach wykorzystywanych na całym świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *