2 237,25 2 521,30  /netto + 23%VAT

* pola wymagane