5 054,00 12 095,00  /netto + 23%VAT

* pola wymagane