Prysznice bezpieczeństwa – dla kogo obowiązkowe?

Prysznice bezpieczeństwa inaczej wodne natryski ratunkowe zgodnie zPrysznic bezpieczeństwa spełniający normy z zastosowaniem oczomyjki do płukania oczu obowiązującymi przepisami są obowiązkowe wszędzie tam gdzie występuję niebezpieczeństwo oblania substancjami żrącymi. Dodatkowo obowiązek występuję w miejscach gdzie występuję ryzyko zapalania się odzieży na użytkowniku. W tego typu miejscach obowiązkowe są również urządzenia do płukania oczu czyli oczomyjki. Zgodnie z § 103 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy natryski ratunkowe i oczomyjki powinny w razie potrzeby umożliwić ich natychmiastowe samoczynne uruchomienie lub w inny sposób z uwzględnieniem ograniczonej sprawności osób z nich korzystających. Przede wszystkim prysznice bezpieczeństwa oraz urządzenia do płukania oczu powinny być zasilane wodą nieogrzewaną. Dlatego powinny działać bezusterkowo bez względu na czynniki zewnętrzne w tym warunki atmosferyczne.

Nie ma znaczenia jak jest ilość substancji żrącej w miejscu wykorzystywania. Podobnie nie ma znaczenia jaki jest rodzaj wykonywanej pracy przez użytkownika z substancją żrącą. W tego typu miejscach występuję obowiązek posiadania pryszniców bezpieczeństwa oraz oczomyjek.

Posiadanie natrysków ratunkowych przy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków 

Dodatkowo obowiązek posiadania pryszniców bezpieczeństwa wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Zgodnie z § 13 w obiektach lub w pomieszczeniach, w których są transportowane, przechowywane lub używane kwasy i zasady nieorganiczne, należy zainstalować prysznice bezpieczeństwa. Dodatkowo należy zapewnić środki do przemywania oczu wodą i substancjami neutralizującymi.

Parametry użytkowe awaryjnych natrysków ratunkowych

  • awaryjny natrysk wody musi być dostarczany przez min. 15 minut,
  • właściwe natężenie przepływu wody – 60 l/min wg EN 15154-1,
  • natężenie wody nie może powodować obrażeń ciała użytkownika,
  • jakość wody musi być porównywalna z wodą pitną lub o podobnej jakości,
  • materiały wykorzystane do wytworzenia pryszniców nie mogą pogarszać jakości wody a tym bardziej jej zanieczyszczać,
  • każdy prysznic bezpieczeństwa musi być oznakowany piktogramem, który jest umieszczony w pobliżu miejsca instalacji.

Podsumowując NETlab w ofercie posiada szeroki asortyment prysznicy bezpieczeństwa – natrysków ratunkowych. Dodatkowo posiadamy urządzenia do płukania oczu – oczomyjki. W naszej ofercie znajda Państwo prysznice, które różnią się sposobem montażu oraz wyposażeniem. Sposób montażu ma znaczenie w projektowaniu pomieszczeń laboratoryjnych i przemysłowych. Rozróżniamy natryski ratunkowe montowane do ściany, sufitu i podłogi, które stosujemy poszczególnie na wzgląd na ergonomie pracy. Dodatkowo prysznice mogą posiadać wbudowane oczomyjki, które będą dopełnieniem spełnienia obowiązku bezpieczeństwa pracy z substancjami żrącymi. Szeroki asortyment produktów znajda Państwo w naszym Katalogu produktów, dedykowanym prysznicom bezpieczeństwa i oczomyjką.