Krzesła | Taborety | Hokery laboratoryjne

Taboret laboratoryjny niski nPurCr/Crk

292,00 301,00  /netto + 23%VAT

Krzesła | Taborety | Hokery laboratoryjne

Taboret laboratoryjny niski nPurP/Pk

250,00 259,00  /netto + 23%VAT

Krzesła | Taborety | Hokery laboratoryjne

Taboret laboratoryjny wPurC/Ps

337,00 346,00  /netto + 23%VAT

Krzesła | Taborety | Hokery laboratoryjne

Taboret laboratoryjny wPurCr/Crs

384,00 393,00  /netto + 23%VAT