Promocja

Oczomyjki Laboratoryjne

Oczomyjka laboratoryjna

593,50  552,85  /netto + 23%VAT

Oczomyjki Laboratoryjne

Oczomyjka laboratoryjna FAID100

709,00  /netto + 23%VAT

Oczomyjki Laboratoryjne

Oczomyjka laboratoryjna FAID101

711,00  /netto + 23%VAT
Promocja

Oczomyjki Laboratoryjne

Oczomyjka podwójna 1100/42

745,00  680,00  /netto + 23%VAT

Oczomyjki Laboratoryjne

Oczomyjka podwójna 1100/60

750,00  /netto + 23%VAT
Promocja

Oczomyjki Laboratoryjne

Oczomyjka pojedyncza 1100/15

575,00  540,00  /netto + 23%VAT

Oczomyjki Laboratoryjne

Oczomyjka pojedyncza 1100/5

575,00  /netto + 23%VAT

Oczomyjki Laboratoryjne

Oczomyjka pojedyncza 1100/65

570,00  /netto + 23%VAT