Przedstawiamy Państwu nasz bank wiedzy o produktach i usługach.

Dygestorium - co to jest?

Dygestorium jest urządzeniem chroniącym użytkowników laboratoriów przed szkodliwym lub nieprzyjemnym oddziaływaniem gazów, oparów i pyłów wydzielanych w czasie prowadzonych w komorze dygestorium prac, przez ich lokalizowanie i wydalenie poza obręb laboratorium (do atmosfery). Wymuszoną wentylację komory manipulacyjnej uzyskuje się przez podłączenie do centralnej instalacji wywiewnej laboratorium lub przez podłączenie do indywidualnego wentylatora wywiewnego.

Czy warto kupować dygestoria z certyfikatem na zgodność z norma PN-EN 14175?

WARTO!

Na rynku jest wielu producentów oferujących dygestoria do laboratoriów. Nie wszyscy jednak posiadają w swojej ofercie dygestoria, które posiadają certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 14175. Norma opisuję podstawowe parametry jakie powinny spełniać dygestoria, aby ich użytkowanie było bezpieczne dla użytkowników pracowni laboratoryjnych.

Kupując dygestoria do laboratoriów, które przeszły procedurę certyfikacji na zgodność z normą PN-EN 14175 mają Państwo pewność, że spełniają warunki bezpieczeństwa opisane w normie.

Can I get same day delivery?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Komora laminarna - co to jest?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

What if I need to change my shipping address?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Can I get same day delivery?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Obowiązek, czy dodatkowe wyposażenie laboratoriów?

OBOWIĄZEK!

Prysznic bezpieczeństwa inaczej wodny natrysk ratunkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami jest obowiązkowy wszędzie tam gdzie występuję niebezpieczeństwo oblania substancjami żrącymi. Dodatkowo obowiązek występuję w miejscach gdzie występuję ryzyko zapalania się odzieży na użytkowniku. W tego typu miejscach obowiązkowy jest również urządzenie do płukania oczu czyli oczomyjka.

Zgodnie z § 103 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy natryski ratunkowe i oczomyjki powinny w razie potrzeby umożliwić ich natychmiastowe samoczynne uruchomienie lub w inny sposób z uwzględnieniem ograniczonej sprawności osób z nich korzystających.

What if I need to change my shipping address?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Can I get same day delivery?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Jeżeli mają Państwo inne pytania?

Prosimy o kontakt. Chętnie odpowiemy.

Kontakt